Żaki F1 – kadra

Trener: Daniel Kozioł
Koordynator grup młodzieżowych:
Wojciech Urbanek tel. 503-505-245