Tempo Stolarzowice

Wracamy do treningów

W związku z pojawieniem się wytycznych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu postanowiliśmy, że wracamy do treningów. Zarząd klubu LKS Tempo Stolarzowice przeprowadził prace remontowe w klubie (w załączeniu zdjęcia z przeprowadzonych prac) i poczynił starania by w sposób bezpieczny można rozpocząć treningi. W najbliższych dniach trenerzy udostępnią harmonogram zajęć w grupach 6-cio osobowych na boisku. Prosimy o dostosowanie się do wytycznych, o których mowa w dalszej części artykułu.

Będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

  • zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej
  • zalecane jest zachowywanie dystansu jak przy np. przemieszczaniu się tj. bezpiecznych odstępów 2 metrowych,
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • ograniczona liczba osób max 6 na boisku plus trener,
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie osób wchodzących na obiekt),
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • dezynfekcja urządzeń i sprzętu treningowego po każdym użyciu i każdej grupie,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

Dodatkowo mimo pandemii trwały prace związane z utrzymaniem obiektu sportowego m.in. koszenie trawy, roboty porządkowe, odnowienie korytarza pawilonu sportowego, dostosowanie (90m) torów dla łuczników.
W najbliższym tygodniu zarząd klubu podejmie decyzję dotyczącą wznowienia treningów przez sekcję Łucznictwa.