Trampkarze C2 – kadra

Trener: Bartosz Chryst
Koordynator grup młodzieżowych: Wojciech Urbanek tel. 503-505-245