Regulamin Rodzica

REGULAMIN RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA KLUBU LKS TEMPO STOLARZOWICE

 • Klub LKS Tempo Stolarzowice ma wypracowaną filozofię, wizję oraz sposób prowadzenia klubu. Rodzice lub opiekunowie zawodników respektują to i dostosowują się do panujących tu reguł.
 • Rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do dowiezienia zawodnika / zawodniczki na 15 min przed rozpoczęciem treningu.
 • Rodzice lub opiekunowie wspierają dzieci podczas treningów i meczów.
 • Rodzice lub opiekunowie obserwujący treningi i mecze pozostawiają role trenera trenerowi. Nie podpowiadają i nie instruują zawodników. Starają się, aby uwaga zawodnika / zawodniczki skupiała się na grze, zadaniach treningowych, ćwiczeniach oraz trenerze. Trenujemy według zaleceń Narodowego Modelu Gry PZPN.
 • Podczas meczów i treningów rodzice lub opiekunowie przebywają w miejscach do tego przeznaczonych (trybuny), z wyjątkiem okresu objętego obostrzeniami związanymi z COVID‑19. Skupiają się na POZYTWNYM kibicowaniu.
 • Rodzice lub opiekunowie zawodników mają zakaz wchodzenia i przebywania w szatni bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć treningowych, meczów, a także po ich zakończeniu.
 • Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek uczestniczenia w organizowanych przez klub zebraniach poszczególnych roczników.
 • Rodzice lub opiekunowie mają zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów w miejscu odbywania zajęć treningowych bądź rozgrywania meczu.
 • Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia treningowe bądź mecze. Rodzice podczas treningu oraz meczu przebywają w miejscach wyznaczonych przez trenera.
 • Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są:
  • opłacania składek klubowych do (15 dnia każdego miesiąca za miesiąc aktualny) z wyjątkiem przerwy w rozgrywkach lub treningach trwających dłużej niż 30 dni,
  • dostarczenia badań lekarskich (14 dni od zapisania do klubu Tempo Stolarzowice) lub w przypadku ponownych badań przed datą ich ważności (orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii),
 • Nieprzestrzeganie regulaminu przez rodzica lub opiekuna może skutkować zawieszeniem zawodnika / zawodniczki lub wydaleniem zawodnika / zawodniczki z klubu Tempo Stolarzowice.
plakat-18-zasad-dla-rodzicow