Piłka nożna

Komunikat Prezesa ŚlZPN

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Sportu, od dnia 04 maja 2020r. przewidziano możliwość częściowego przywrócenia zajęć sportowych. Jednakże, na chwilę obecną oczekujemy na przepisy wykonawcze oraz inne przepisy, które pozwolą w sposób jednoznaczny ustalić warunki i zasady organizowania zajęć sportowych lub innych zajęć na obiektach sportowych.

Śląski ZPN na bieżąco monitoruje sytuację, gdy tylko pojawią się w/w zalecenia, poinformujemy Państwa o nich niezwłocznie.

W załączeniu link do strony ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/sport/nowa-sportowa-rzeczywistosc