Badania Lekarskie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież z dnia 14 kwietnia 2011 r. wraz z późniejszą zmianą z dnia 27 lutego 2019 r. a także wymogami Polskiego Związku Piłki Nożnej każde dziecko uczęszczające na zajęcia w klubie LKS Tempo Stolarzowice  musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu – rozpoczynając od kategorii Skrzat.

Zaświadczenie lekarskie może wydać lekarz medycyny sportowej jak również lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej na podstawie wyników badań:
1) badanie EKG;
2) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;
3) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
4) badanie ogólne moczu;

Zaświadczenie jest ważne rok od wydania chyba, że lekarz orzecznik zdecyduje o krótszym terminie.

Zaświadczenie o stanie zdrowia należy dostarczyć trenerowi prowadzącemu:
1) aktualni zawodnicy minimum 1 dzień przed końcem ważności aktualnej badań zdrowia zdrowia,
2) nowi zawodnicy nie później niż 30 dni od daty zapisania.

Zawodnik, który nie dostarczy zaświadczenia o stanie zdrowia we wskazanym terminie, nie może brać udziału w żadnych zajęciach organizowanych przez klubie LKS Tempo Stolarzowice .

W przypadku grupy min. 15 zawodników istnieje możliwość wykonania obowiązkowych badań i uzyskania odpłatnie orzeczenia lekarskiego w naszym klubie. Takie badania zwykle są organizowane w miesiącu wrześniu a o dokładnym terminie informujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.