Orlik Rocznik 2009/10

Trener: Dominik Wiesławski
Koordynator grup młodzieżowych: Wojciech Urbanek tel. 503-505-245
Treningi: (od 27.01-29.02.2020 r.)
środa15:30-17:00 SP nr 43 ul. Suchogórska 98, Bytom
piątek 17:45 – 19:00 SP nr 43 ul. Suchogórska 98, Bytom

Świadomy piłkarz -Inteligentny Rozwój